فکر کردن

اگر یک روزبگن یک عالمه کار داری چی کار می کنی؟ تاحالا بهش فکرکردی اگرنکردی فکرکن فکر      فکر             فکر                   فکر      
/ 10 نظر / 20 بازدید
تیر 90
1 پست
مرداد 88
1 پست
خرداد 88
1 پست
آذر 87
1 پست
شهریور 87
2 پست
مرداد 87
1 پست